Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Xem/do Cửa hàng
Chibi Maruko-Chan đất chibimarukochan đất Địa chỉ: 424-0942 irifune-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 13-15 S-Pulse Dream Plaza 3F điện thoại: 054-354-3360 Chibi Maruko-Chan đất "Chibi Maruko-Chan đất" trong S-Pulse Dream Plaza là một không gian mà tái tạo thế giới của anime "chibi Maruko-Chan". Có một cửa hàng đầy đủ các hàng hóa ban đầu và một hội trường triển lãm, nơi bạn có thể trải nghiệm bước vào thế giới của anime.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó