Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng Sống Kinh nghiệm/tìm hiểu
Trung tâm lâu đài Shizuoka Trung tâm Shizuoka Địa chỉ: 420-0803 Chiyoda 1-chome 12-7 điện thoại: Aoi-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-297-3335 Trung tâm lâu đài Shizuoka Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó