Tourism Spot Info

Wi-Fi Eat Shop
Tsukamato monmart Tsukamoto monmart Address: 420-0858 denma-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 9-7 Phone054-255-5566 Tsukamato monmart Trong cửa hàng của sự xuất hiện như một cửa hàng tiện lợi, hơn 500 loại rượu vang từ khắp nơi trên thế giới được kiểm soát như là một nhiệt độ không đổi! Điểm của "Monmart Tsukato", một cửa hàng rượu ở Denma-cho, là nó đặc biệt giàu rượu vang Pháp. Nó an toàn để đặt câu hỏi về rượu vang, như các chuyên gia có thể cho bạn biết một cách dễ hiểu.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots