Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Biến động điều hòa yurari điều hòa Địa chỉ: 422-8042 Ishida, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-16-43 điện thoại: 054-654-0213 Biến động điều hòa Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó