Tourism Spot Info

Wi-Fi
Mai Hà Quận meiyuusya Address: 420-0945 Sakura-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-4-16 Phone054-271-6903 Mai Hà Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots