Tourism Spot Info

Wi-Fi
Câu lạc bộ nghệ thuật tóc WAVE làn sóng câu lạc bộ nghệ thuật tóc Address: 421-3215 Kashiwabara Kamizawa 182, Shimizu-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-388-2596 Câu lạc bộ nghệ thuật tóc WAVE Wi-Fi miễn phí "Shizukoa Wi-Fi Paradise" là một nơi mà bạn có thể sử dụng nó.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots