Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
RƯỢU đất Matsunaga rượu đất Matsunaga Địa chỉ: 424-0012 shimono Nishi 3-28 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-365-3393 RƯỢU đất Matsunaga Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó