Tourism Spot Info

See/Do Live Experience / Learn
Đền Shizuoka Asama shizuokasengenjinja Address: 102-1 Miyakezaki-cho, Aoi-ku, Shizuoka 420-0868 Phone054-245-1820 Đền Shizuoka Asama Được xây dựng trên một khoảng thời gian khoảng một năm từ năm của tòa nhà, đền thờ đã được chỉ định là một tài sản văn hóa quan trọng của đất nước. Đền thờ lớn là một tòa nhà có tên gọi là "Asama-zo".
Tổng số an ninh của Suruga của đền thờ là liên tục thu hút những người sùng như "Azumi", "sinh con", "hôn nhân", "gia đình an toàn", "kinh doanh thịnh vượng", và "cầu nguyện cho một chiến thắng".

PHIÊN BẢN HOÀN CHỈNH CỦA TBS "JIN-JIN-"
Nó được phổ biến như là một công ty Taisha của Suruga mà được ghi ba Miếu. TV "JIN-Jin-" Complete Edition (' 11) được quay bằng cách sử dụng Great Shrine của quốc gia chỉ định tài sản văn hóa quan trọng và hành lang bắc.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots