Tourism Spot Info

See/Do Live Experience / Learn
Đền Shizuoka Asama shizuokasengenjinja Address: 420-0868 Miyakezaki, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 102-1 Phone054-245-1820 Đền Shizuoka Asama 26 tòa nhà thờ, mất khoảng 60 năm kể từ 1804, được chỉ định là các tính chất văn hóa quan trọng của đất nước. Nakadai Haiden là một tòa nhà có quy mô lớn gọi là "Asama-zukuri".
Bảo vệ tổng hợp của Suruga là liên tục thu hút những người sùng bái như "giao hàng an toàn", "cho trẻ em", "hôn nhân", "an toàn gia đình", "kinh doanh thịnh vượng", "cầu nguyện cho chiến thắng".

TBS "JIN-Jin-"
Nó được phổ biến như một ngôi đền ở Suruga mà thờ thần ba Miếu. TV "JIN-Jin-" (' 11) được quay bằng cách sử dụng đại sảnh thờ cúng và hành lang bắc, một tài sản văn hóa quan trọng trên toàn quốc.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots