Tourism Spot Info

Cafes Shop
Chamachi KINZABURO hương trầm Address: 420-0018 dotao, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 27 Phone054-252-2476 Chamachi KINZABURO Một nhà trà ở Aoi-ku, thành phố Shizuoka. Vô địch truyền hình của Ochong-o trà chủ đề nghị trà đã được thẩm định và lựa chọn. Nó cũng quan trọng cần lưu ý rằng chúng tôi có một lựa chọn của bánh kẹo mà đi tốt với trà, bao gồm trà nổi tiếng chờ đợi "chafuru". Trên tầng hai, có một không gian trong đó có 11 loại trà miễn phí có thể được thưởng thức bằng cách tự phục vụ. Ngoài ra, giải Grand Prix của cuộc thi "cửa hàng khu vực" tại tỉnh Shizuoka ở tầng 1 (đã nhận được giải thưởng của thống đốc tỉnh) và cửa hàng đầu tiên được xác nhận bởi Shizuoka Chaya.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots