Tourism Spot Info

See/Do Shop Experience / Learn Wi-Fi
Hội thảo kinh nghiệm Shunfu Takumishushu taikenkoubousumputakumishuku Address: 3240-1 Maruko, Suruga-ku, Shizuoka 421-0103 Phone054-256-1521 Hội thảo kinh nghiệm Shunfu Takumishushu Tại Shizuoka, một thành phố đã được nuôi dưỡng bởi lịch sử và truyền thống, nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống vẫn còn hiếm ở Nhật bản, và chín trong số 18 "thủ công Mỹ nghệ địa phương tỉnh Shizuoka" được quy định bởi các tỉnh thuộc thành phố Shizuoka.

Khi những lần thay đổi, ngành thủ công truyền thống của thành phố Shizuoka đã tạo ra các ngành công nghiệp mới như đồ nội thất, bàn thờ Phật giáo, dép, và các mô hình nhựa, và bây giờ là một thành phố công nghiệp đa ngành, đa ngành, địa phương.

"Shunfu Shoshudo" được xây dựng với mục đích duy trì và phát triển ngành công nghiệp nghề truyền thống này.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots