Tourism Spot Info

Eat See/Do Experience / Learn
Tháp chờ đợi không có Address: 421-0103 Maruko, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 3305 Phone054-259-0181 Tháp chờ đợi Được thành lập vào năm 1912, có nhiều tàn tích và điểm tham quan xung quanh tháp Waiting.
Chúng tôi coi các suy nghĩ của mỗi và mọi cuộc họp và cố gắng điều trị lòng hiếu khách của chúng tôi với tất cả trái tim và ý muốn của chúng tôi.
Xin vui lòng tận hưởng các phước lành ngon của làng cùng với phong cảnh của làng Maruko thay đổi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots