Tourism Spot Info

Eat See/Do Experience / Learn
Tháp Mặt Trăng chờ đợi không có Address: 3305 Maruko, Suruga-ku, Shizuoka 421-0103 Phone054-259-0181 Tháp Mặt Trăng chờ đợi Trong năm thứ tám của thành lập, có những di tích khác nhau và thắng lớn xung quanh the Waiting Moon Tower.
Chúng tôi chăm sóc những suy nghĩ của cuộc họp kỳ hạn đầu tiên và cố gắng để được loại và chân thành.
Xin vui lòng tận hưởng những phước lành ngon của ngôi làng với phong cảnh của ngôi làng di chuyển Maruko.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots