Thông tin vị trí

Ăn Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Tháp chờ đợi không có Địa chỉ: 421-0103 Maruko 3305, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 3305 điện thoại: 054-259-0181 Tháp chờ đợi Được thành lập vào năm 1912, có nhiều tàn tích và điểm tham quan xung quanh tháp Waiting.
Chúng tôi coi các suy nghĩ của mỗi và mọi cuộc họp và cố gắng điều trị lòng hiếu khách của chúng tôi với tất cả trái tim và ý muốn của chúng tôi.
Xin vui lòng tận hưởng các phước lành ngon của làng cùng với phong cảnh của làng Maruko thay đổi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó