Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
THỂ THAO BAR E ' thể thao Bar e Dash Địa chỉ: 421-0122 2-15-3 điện thoại cho Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-291-4185 THỂ THAO BAR E ' Miễn phí Wi-Fi "Shizuoka Wi-Fi Paradise" là một điểm có thể được sử dụng.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó