Thông tin vị trí

Xem/do Sống
Công viên Hirono Kaigan Công viên hironokaigankoen Địa chỉ: 421-0121 Hirono Kaigan-dori, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 1 điện thoại: 054-354-2184 Công viên Hirono Kaigan Mở cửa gần biển! Mạnh mẽ, thuyền buồm hình thiết bị chơi như một con tàu cướp biển là rất phổ biến trong gia đình. Cơ thể của con tàu, được chia thành hai phần, có nhiều cơ chế khác nhau như lưới và đường hầm, để bạn có thể khám phá ở đây và ở đó. Bởi vì khu vực xung quanh là cát, nó không làm tổn thương ngay cả khi nó té ngã. Trong mùa hè, bạn cũng có thể chơi trong nước tại Ao jab jab.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó