Tourism Spot Info

Cafes Shop
Fujieido Shimizu Kusanagi cửa hàng nguyên cuộn namarorunotoeidoshimizukusanagiten Address: 424-0886 Kusanagi 3-9-1, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-349-5600 Fujieido Shimizu Kusanagi cửa hàng nguyên cuộn Một cửa hàng bánh tay cuộn của 50 cm mỗi. Một nửa kích thước của 22 cm cũng xuất hiện. Bánh cuộn làm bằng trái cây theo mùa được xếp tùy thuộc vào mùa.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots