Tourism Spot Info

See/Do Experience / Learn
Bảo tàng nghệ thuật Tokaido Hiroshige, thành phố Shizuoka shizuokatokaidohiroshigebijutsukan Address: 297-1 YUI, Shimizu-ku, Shizuoka 421-3103 Shizuoka Phone054-375-4454 Bảo tàng nghệ thuật Tokaido Hiroshige, thành phố Shizuoka Bảo tàng đã được mở tại YUI Honjin Park, trang web của nhóm chính của Yuijuku, một thị trấn đăng bài trên Tokaido. Ngoài loạt Tokaido, là đại diện của nghệ sĩ ukiyo-e Hiroshige Utagawa trong thời kỳ Edo, triển lãm tập trung vào các kiệt tác của các bản in phong cảnh, chẳng hạn như kiệt "100 quan điểm của Edo nổi tiếng" trong những năm sau đó. Triển lãm đặc biệt, các bài giảng và cuộc đàm phán Gallery cũng được tổ chức, chủ yếu trong bộ sưu tập. Bộ sưu tập các công trình quý giá chỉ với một vài tác phẩm trên thế giới, chủ yếu là các tác phẩm của Hiroshige Utagawa, bao gồm các phiên bản hoeido như "Tokaido Gogosanjinouchi" và "100 quan điểm của Edo nổi tiếng". Chúng tôi thay đổi triển lãm mỗi tháng. Ngoài ra còn có góc trải nghiệm in, nơi bạn có thể học nghệ thuật trượt dễ dàng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots