Tourism Spot Info

See/Do Experience / Learn
Thị trấn sáng tạo trẻ em thành phố Shizuoka ma-Aru Làng shizuokashikodomokurieiteibutaumaru Address: 424-0806 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-2-1 Ejiria tầng 3 và 4 Phone054-367-4320 Thị trấn sáng tạo trẻ em thành phố Shizuoka ma-Aru Ở chợ trẻ em, thị trấn thường trực duy chỉ ở Nhật bản, bạn có thể trải nghiệm từ việc tìm kiếm một công việc tại một cửa hàng do người quản lý cửa hàng của trẻ em để nhận tiền lương giả mạo tại ngân hàng (được tổ chức vào cuối tuần, ngày lễ và ngày nghỉ dài vào các ngày trong tuần). Trong "khóa học Shigoto monozukuri", bạn có thể trải nghiệm công việc học tập và kỹ năng từ các chuyên gia (được tổ chức vào cuối tuần, ngày lễ, trong tuần của các kỳ nghỉ dài, cần phải đặt trước). Vào các ngày trong tuần, có nhiều chương trình cho cha mẹ mầm non và trẻ em.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots