Tourism Spot Info

See/Do
Thông điệp ngọt ngào Quận suitomessejiyamaroku Address: 424-0915 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 140-2 Phone054-336-3615 Thông điệp ngọt ngào Gelato và mứt là phổ biến, Gelato được làm từ dâu tây Ishigaki như một nguyên liệu thô, và ùn tắc sử dụng đầy đủ các công nghệ sấy mới nhất là phổ biến. Cả hai đều được bán quanh năm. Hái dâu tây có thể được hưởng từ 1/1 đến GW.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots