Thông tin vị trí

Xem/do
Thông điệp ngọt ngào Quận suitomessejiyamaroku Địa chỉ: 424-0915 Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 140-2 điện thoại: 054-336-3615 Thông điệp ngọt ngào Gelato và mứt là phổ biến, Gelato được làm từ dâu tây Ishigaki như một nguyên liệu thô, và ùn tắc sử dụng đầy đủ các công nghệ sấy mới nhất là phổ biến. Cả hai đều được bán quanh năm. Hái dâu tây có thể được hưởng từ 1/1 đến GW.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó