Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Serizawa 銈 bảo tàng nghệ thuật Làng serizawakeisukebijutsukan Địa chỉ: 422-8033 Toro 5-10-5, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-282-5522 Serizawa 銈 bảo tàng nghệ thuật Các thiết kế mà có gốc trong cuộc sống hàng ngày là một bảo tàng mà nhà và triển lãm công trình và thu thập các mặt hàng của Serizawa, một trong những dyers hàng đầu của Nhật bản, từ thành phố Shizuoka, mà là tự hào của thành phố Shizuoka.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó