Tourism Spot Info

See/Do Experience / Learn
Di tích Toro và bảo tàng Toro toroisekitorohakubutsukan Address: 5-10-5 Toro, Suruga-ku, Shizuoka 422-8033 Phone054-285-0476 Di tích Toro và bảo tàng Toro Đây là một trang web có giá trị mà học về văn hóa của nông nghiệp lúa trong thời kỳ Yayoi. Lần đầu tiên ở Nhật bản, phần còn lại của các cánh đồng lúa trong thời kỳ Yayoi được phát hiện.
Nhà cửa, kho cao tầng và Lễ hội Sit-in đã được khôi phục.
Trong bảo tàng lân cận, bạn có thể trải nghiệm thời kỳ pseudo-Yayoi, chẳng hạn như trồng lúa và thu hoạch gạo.
Sản phẩm khai quật được chỉ định là tài sản văn hóa quan trọng cũng là phải xem.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots