Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Bảo tàng Toro toroisekihakubutsukan Địa chỉ: 422-8033 Toro 5-10-5, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-285-0476 Bảo tàng Toro Đây là một trang web có giá trị, nơi bạn có thể tìm hiểu về văn hóa của trồng lúa trong thời kỳ Yayoi. Lần đầu tiên ở Nhật bản, phần còn lại của cánh đồng lúa từ thời kỳ Yayoi được phát hiện.
Nhà cửa, kho cao tầng, và các phòng Lễ hội đã được khôi phục.
Trong bảo tàng lân cận, bạn có thể trải nghiệm thời kỳ Yayoi, chẳng hạn như trồng lúa và thu hoạch gạo.
Khai quật các mục được chỉ định là các tính văn hóa quan trọng cũng là một-phải xem.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó