Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Di tích Toro và bảo tàng Toro toroisekitorohakubutsukan Địa chỉ: 422-8033 Toro 5-10-5, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-285-0476 Di tích Toro và bảo tàng Toro Các khu vực Toro, được phát hiện vào năm 1943, là một trang web đặc biệt lịch sử được chỉ định bởi chính phủ. Trong bảo tàng liền kề, nơi cư trú của thời kỳ Yayoi, các nhà kho tầng cao, hội trường Lễ hội, vv đã được phục hồi, và Toro Mura tại thời điểm đó đã được thể hiện. Bạn có thể thử trên quần áo đầu, gạo thực vật, thu hoạch gạo, và kinh nghiệm các threshing. Các phòng triển lãm được lót bằng các vật dụng khai quật chỉ là các tính văn hóa quan trọng. Sân thượng là điểm quan sát với tầm nhìn ra toàn cảnh tàn tích Toro và núi Phú sĩ nếu thời tiết tốt.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó