Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Kiyomi-ji Seikenji Địa chỉ: 424-0206 Okitsu Kiyomiji-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 418-1 điện thoại: 054-369-0028 Kiyomi-ji Đây là một ngôi đền nổi tiếng với 1300 năm lịch sử. Khu vườn được chỉ định là nơi tuyệt đẹp của quốc gia.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó