Thông tin vị trí

Xem/do
Phòng suigetsumine Shibaya-ji togepposaiokuji Địa chỉ: 421-0103 Maruko 3316 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-259-3686 Phòng suigetsumine Shibaya-ji Ngôi đền Zen này đã được mở bởi một nghệ sĩ hát sen và người đứng đầu thời kỳ Muromachi, nơi một khu vườn tương tự như đền thờ Kyoto Ginkaku-ji là đẹp. Khu vườn, mà bắt chước đền Kyoto Ginkaku-ji, được chỉ định là một điểm ngắm cảnh quốc gia và di tích lịch sử. Các quan cảnh thuê mà chụp cảnh xa của Maruko Fuji và Tenbashirayama là lộng lẫy.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó