Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
3 koiketi Địa chỉ: 421-3112 yuiterao, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 464-9 điện thoại: 054-376-0611 3 Tòa nhà này nằm trên đường về phía tây từ ga JR YUI, một ngôi nhà nổi tiếng được xây dựng trong thời kỳ minh trị, để lại một hình ảnh cũ tốt. Nó là một ngôi nhà của các bậc thầy của Tokaido được xây dựng trong thời kỳ minh trị, và nó được biết đến với ngôi nhà tư nhân tại thời gian đó. Các vật liệu lịch sử có giá trị cũng được trưng bày trong nhà.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó