Thông tin tại chỗ

Xem/Làm Kinh nghiệm / Học hỏi
Nhà Mackenzie cũ Tiếng Yumakkenjijutaku Địa chỉ: 422-8034 Takamatsu 2852, Suruga-ku, Shizuoka, Tỉnh Shizuoka: 054-237-0573 Nhà Mackenzie cũ Trải nghiệm sự quyến rũ của kiến trúc Voriz và tận hưởng những bức tường trắng tuyệt đẹp dọc theo bờ biển. Đây là một tòa nhà có giá trị là một trong số ít các tòa nhà theo phong cách phương Tây trước chiến tranh còn lại trong thành phố và đã trở thành một tài sản văn hóa hữu hình được đăng ký trên toàn quốc. Thiết kế để lại nhiều tác phẩm trên khắp Nhật Bản, William. M.Voriz, tôi không có.

Sản phẩm và dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thông tin (máy tính)

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Các điểm gần đó