Thông tin vị trí

Xem/do Kinh nghiệm/tìm hiểu
Bảo tàng kunoyama Toshogu Kunozantoshoguhakubutsukan Địa chỉ: 422-8011 nekoya 390 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-237-2437 Bảo tàng kunoyama Toshogu Đã mở vào 1965. Nó có khoảng 2.000 tài sản văn hóa, bao gồm kiếm, áo giáp, và các vật dụng cá nhân của Lord Ieyasu.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó