Thông tin vị trí

Kinh nghiệm/tìm hiểu
Thư viện Shimizu Okitsu Shizuokashiritsushimizuokitsutoshokan Địa chỉ: 424-0205 Okitsu Honcho 829 điện thoại, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-360-4311 Thư viện Shimizu Okitsu Khai trương vào năm 2004 trong khi tận hưởng một thời gian yên tĩnh trong khi nhìn ra đại dương ở phía trước của bạn, thư viện Kotsu là một vị trí tuyệt vời đối diện với vịnh Suruga, nơi có sự lây lan của biển xanh. Cung cấp sách tập trung vào sách của trẻ em, chẳng hạn như cha mẹ và trẻ em muốn họ trở nên quen thuộc với đọc sách. Bước vào "OHANA Heya", thường xuyên giữ một bữa tiệc kể chuyện, bạn sẽ được chào đón với kính màu đầy màu sắc với motif của Kozu-an. Nếu bạn ngồi trên thảm, bạn sẽ được rút ra vào thế giới của cuốn sách của trẻ em.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó