Thông tin vị trí

Sống
Shinkai tatami cửa hàng công ty TNHH kabushikigaishashinkaitatamiten Địa chỉ: 422-8033 Toro 1-17-2, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-285-3509 Shinkai tatami cửa hàng công ty TNHH Hãy tham khảo ý kiến chúng tôi về thảm tatami như thay đổi tatami, chuyển qua, sản xuất tatami mới, nóng không khí sấy, xử lý kháng côn trùng, cho thuê, vv Có ba kỹ thuật viên tatami hạng nhì và hai kỹ thuật viên tatami hạng hai, vì vậy chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng với công nghệ đáng tin cậy.
ISO được chứng nhận. Nó là một thương gia công đoàn.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó