Thông tin vị trí

Cửa hàng
Ở shirakiya Cho shirokiya Địa chỉ: 420-0884 oiwahoncho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 21-1 điện thoại: 054-245-5986 Ở shirakiya Cửa hàng này tiếp tục bảo tồn truyền thống của mình cho đến 85 năm kể từ khi thành lập, và đặc biệt về các sản phẩm thủ công từng cái một. Vị ngọt nhẹ nhàng được yêu thương bởi nhiều thế hệ, từ trẻ em đến người già.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó