Tourism Spot Info

Experience / Learn
Tự tim người serufuhato Address: 420-0871 Shofu, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 1-1-35 Phone0120-85-1456 Tự tim Đối với những người muốn làm việc với màu, chúng tôi chắc chắn sẽ dạy cho bạn để có được một giấy phép.

Chúng tôi đào tạo "các nhà phân tích màu" những chuyên gia trong việc giải tích và phối hợp màu mà nhìn tốt, "trị liệu màu" những người học hỏi và tư vấn chữa bệnh dựa trên tâm lý màu lâm sàng, và các trị liệu nghệ thuật pastel những người tìm hiểu nghệ thuật bằng màu bằng cách sử dụng nghệ thuật pastel. Sau khi học tập, có rất nhiều nơi để làm việc như một trợ lý. Bạn có thể tìm hiểu màu sắc trong một cách văn hóa giống như, vậy tại sao bạn không sử dụng màu sắc cho các tình nguyện viên?

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots