Tourism Spot Info

Cafes Shop
Kẹo Shop Anshodo okasidionoshodo Address: 424-0114 anbara-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 1781 Phone054-366-7109 Kẹo Shop Anshodo Được tạo vào 1931.
Đặc sản của Shimizu [Chiichi mochi] là sản phẩm chính, vui lòng thưởng thức các loại kẹo trong bốn mùa đại diện cho mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots