Thông tin vị trí

Ăn
Cửa hàng Yamazaki Soba sbaten Địa chỉ: 420-0882 Andong 1-22-1 điện thoại, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-245-3749 Cửa hàng Yamazaki Soba Nó là một cửa hàng Soba rẻ và ngon. Ngoài ra còn có nhiều thực đơn khác ngoài Soba.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó