Tourism Spot Info

Eat
Nguyễn Nguyễn Ngọc Address: 422-8016 nishihiramatsu 484, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-237-1265 Nguyễn Nằm dọc theo đường Kuno Kaido, bạn có thể thấy vịnh Suruga từ phía trước cửa hàng.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots