Tourism Spot Info

Wi-Fi
Động cơ Takagi Động cơ Takagi Address: 424-0814 Hongo-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-1 Phone054-366-0227 Động cơ Takagi Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots