Tourism Spot Info

Live Shop
Yuasa cửa hàng tatami Yuasatatamiten Address: 420-0816 kusuya, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-2-7 Phone054-261-7615 Yuasa cửa hàng tatami Sản xuất thảm tatami và lớp phủ. Chúng tôi sẽ đáp ứng với sự thay thế của Cám, Shoji, và amidos mỗi ngày với ba thế hệ của cha mẹ và trẻ em (bây giờ thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba)
Chúng tôi đang hoạt động và xây dựng ở khu vực trung tâm của tỉnh Shizuoka, chủ yếu ở thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots