Tourism Spot Info

Live Shop
Yuasa cửa hàng tatami yuasatatamiten Address: 3-2-7 kashiya, Aoi-ku, Shizuoka 420-0816 Shizuoka Phone054-261-7615 Yuasa cửa hàng tatami Sản xuất thảm tatami và các tầng trên. Chúng ta sẽ đối phó với sự thay đổi của Cám, Shoji, và Amido mỗi ngày bởi cha mẹ và trẻ em 3 thế hệ (bây giờ thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba)
Chúng tôi đang hoạt động và làm việc tại khu vực trung tâm của tỉnh Shizuoka, chủ yếu là thành phố Shizuoka.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots