Thông tin vị trí

Sống Cửa hàng
Yuasa cửa hàng tatami Yuasatatamiten Địa chỉ: 420-0816 kusuya, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka 3-2-7 điện thoại: 054-261-7615 Yuasa cửa hàng tatami Sản xuất thảm tatami và lớp phủ. Chúng tôi sẽ đáp ứng với sự thay thế của Cám, Shoji, và amidos mỗi ngày với ba thế hệ của cha mẹ và trẻ em (bây giờ thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba)
Chúng tôi đang hoạt động và xây dựng ở khu vực trung tâm của tỉnh Shizuoka, chủ yếu ở thành phố Shizuoka.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó