Tourism Spot Info

See/Do Experience / Learn
Fujinokuni bảo tàng lịch sử môi trường toàn cầu fujinokunichikyukankyoshimyujiamu Address: 5762 Otani, Suruga-ku, Shizuoka 422-8017 Shizuoka Phone054-260-7111 Fujinokuni bảo tàng lịch sử môi trường toàn cầu Bảo tàng giá trị sức mạnh của mẫu vật và nguyên liệu, và dám thưởng thức "suy nghĩ" với các nhân viên một cách bảo thủ. Bởi vì việc xây dựng trường học của trường trung học Shizuoka Minami được cải tạo và thực hiện, việc sử dụng các thiết bị của trường như lớp học và bàn cũng là duy nhất.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots