Tourism Spot Info

Cafes Shop
Fujieido Shizuoka cửa hàng cuộn nguyên liệu namarorunotoidoshizuokaten Address: 7-6 trung tâm phân phối, Aoi-ku, Shizuoka 420-0922 Shizuoka Phone054-208-5006 Fujieido Shizuoka cửa hàng cuộn nguyên liệu Đây là một 50 cm tay-rollcake cửa hàng. Một nửa kích thước của 22 cm cũng xuất hiện. Bánh cuộn làm bằng trái cây theo mùa được xếp theo mùa.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots