Thông tin vị trí

Quán cà phê Cửa hàng
Raw Roll Toeido Shizuoka cửa hàng namornonotooeidodosokaten Địa chỉ: 420-0922 Trung tâm phân phối 7-6, Aoi-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-208-5006 Raw Roll Toeido Shizuoka cửa hàng Một cửa hàng với một bánh cuộn tay vết thương của 50 cm mỗi. Một nửa kích thước của 22 cm cũng xuất hiện. Bánh cuộn làm bằng trái cây theo mùa được xếp tùy thuộc vào mùa.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó