Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Salon de, Boar Salon de Boar Địa chỉ: 420-0035 shichima-cho, Sakai-ku, Shizuoka, Shizuoka 13-10 Atlanta Building 5F điện thoại: 054-205-8002 Salon de, Boar Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó