Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Động cơ Takagi Động cơ Takagi Địa chỉ: 424-0814 Hongo-cho, Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka 5-1 điện thoại: 054-366-0227 Động cơ Takagi Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó