Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Cửa hàng
Cửa hàng đặc sản kadoya kadoyameisanten Địa chỉ: 422-8011 nekoya 404-1-1 điện thoại, Suruga-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 090-3568-7587 Cửa hàng đặc sản kadoya Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó