Thông tin vị trí

WiFi miễn phí Ăn
Nhà hàng Trung Quốc Ryugo Rong ho Địa chỉ: 424-0014 TennoNan 7-7, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-366-0540 Nhà hàng Trung Quốc Ryugo Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó