Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Hanakobo Shirai Hanakoubou Shirai Địa chỉ: 420-0812 Kofun 3-4-38, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka ĐT: 054-261-8352 Hanakobo Shirai Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó