Tourism Spot Info

Wi-Fi
OtakaraYa cửa hàng Shimizu otakaraya, shimizuten Address: 424-0847 Daisuke 1-9-8, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka Phone054-368-7571 OtakaraYa cửa hàng Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Products & Services

No products or services

Information

Coupons

No coupons

Nearby Sightseeing Spots