Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
OtakaraYa cửa hàng Shimizu otakaraya, shimizuten Địa chỉ: 424-0847 Daisuke 1-9-8, Shimizu-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka điện thoại: 054-368-7571 OtakaraYa cửa hàng Shimizu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó