Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Công ty TNHH Fuji Fortune Fuji tài sản Địa chỉ: 421-1215 Hatori 7-6-37 điện thoại, Sakai-ku, Shizuoka, tỉnh Shizuoka: 054-207-8811 Công ty TNHH Fuji Fortune Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó