Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Triệu chiêu Họ kakou Địa chỉ: 422-8043 nakatahoncho, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 21-28 Sun Citio Nakata 1F điện thoại: 054-288-4339 Triệu chiêu Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó