Thông tin vị trí

WiFi miễn phí
Sorin-ji sourinji Địa chỉ: 420-0816 Shizuoka 1316 điện thoại: 054-261-3074 Sorin-ji Đây là một nơi mà bạn có thể sử dụng "Shizuoka Wi-Fi Paradise" miễn phí Wi-Fi.

Sản phẩm/dịch vụ

Không có sản phẩm hoặc dịch vụ

Thông tin

Coupon

Không có phiếu giảm giá

Địa điểm gần đó